Floating CSS Menu Css3Menu.comInstitut zážitkové pedagogiky
 (bývalá Asociace Dětských domovů)
 je dobrovolnou organizací sdružující fyzické a právnické osoby spolupracují v oblasti moderních pedagogiských metodik. V nemalé míře se angažuje v pomoci dětem jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nevyhovujícího rodinného prostředí, či negativních vlivů společnosti.
Hlavní sídlo:
Klučanka
Dědov 45
Teplice nad Metují
549 57

IČ: 228 94 853
GSM: 606 888 195
Číslo účtu:
606 888 1956/5500
johan.cz@seznam.cz
    Spolek provozuje humanitární středisko Klučanka v Dědově - Teplice nad Metují, které slouží široké veřejnosti. Realizuje zde projekt na podporu rozvoje turistiky pro dospělé, rodiny a jednotlivce formou dostupného ubytování a stravování, doplněného o bezplatný zážitkový program.
   Hlavní činnost je zaměřená na potřebné děti a volnočasové aktivity dětí a mládeže.
Pomoc dětem z dětských domovů realizuje IZP v projektu přerozdělování humanitární pomoci: HUMANIC.
   Co do objemu realizace a trvání je nejvýznamějším projektem: Všeználek - celoroční projekt s dlouhodobým trváním od roku 1999. Projekt podporuje rozvoj osobnosti, samostatnosti a tvořivosti dětí výchovně vzdělávacím působením a kulturně sportovní činností. Zásadním přínosem projektu je pozitivní integrace dětí z dětských domovů, dětí s handicapem či dětí z národnostních menšin mezi dětí z „běžných“ škol pomocí společných pobytových akcí. Nemalou měrou přispívající ke zdárné realizaci projektu je využívání neformální vzdělávací metody v podobě zážitkové pedagogiky.
© M.J.O. 12/2015 Prioritou organizace je dobrovolnost a kvantita pomoci.